Termeni si conditii

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dorim să oferim servicii turistice dar și să respectăm legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte. 

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile și Politica privind Cookies (inclusă în Termeni si condiții) unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Societatea LUXFER S.R.L., cu sediul în Galati, str. Tecuci nr. 114 județul Galati, denumită generic LUXFER.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, adresa de e-mail, CNP, data nasterii/varsta, date despre card;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu LUXFER sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, orice alte informații privind rezervări sau accesarea unor oferte ale LUXFER;
 • În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate etc.;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a LUXFER.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale LUXFER sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea de produse sau servicii asociate acestora;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de LUXFER (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile LUXFER și
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele LUXFER sau alte evenimente promoționale.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către  autorități publice, entități indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terță parte implicată), sau alte entități în contextul furnizării serviciilor LUXFER .

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@luxfer.ro.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

LUXFER a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

   (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către LUXFER (inclusiv obligația legală a LUXFER de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

   (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, LUXFER nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. LUXFER va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla formulare unei cereri trimisa la : office@luxfer.ro

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

In sectiunea de mai jos sunt prezentate conditiile generale si termenii conform carora SC LUXFER SRL permite accesarea si folosirea site-ului www.luxfer.ro de catre utilizatori. Prin folosirea acestui site si cumpararea de produse , utilizatorii sai sunt implicit de acord cu termenii si conditiile generale, dupa cum urmeaza:

 1. Informatiile prezentate in site sunt atat de interes general despre compania SC LUXFER SRL, produsele si serviciile oferite, parteneri, precum si alte informatii pe care le considera utile pentru pentru utilizatorii site-ului.
 2. SC LUXFER SRL detine toate drepturile in ceea ce priveste site-ul incluzand design-ul si continutul acestuia, iar utilizatrii au obligatia de a respecta toate aceste drepturi conform legislatiei in vigoare.
 3. Prin utilizarea acestui site utilizatorii sai sunt implicit de acord cu termenii si conditiile generale. Utilizatorul intelege si este de acord sa acceseze site-ul numai in scopuri legale, fiind interzise urmatoarele:
  1. Transmiterea, republicarea, modificarea, reproducerea sau vanzarea oricarei informatii obtinute prin intermediul site-ului;
  2. Copierea, reproducerea, afisarea, transmiterea, publicarea in orice forma a continutului si graficii site-ului sau crearea unor materiale derivate folosind continutul si forma site-ului;
  3. Folosirea in scop comercial a acestui site, utilizatorul nu poate folosi documentatia, informatiile si orice alte materiale pe care le contine site-ul, precum si desenele, graficele, fotografiile, codurile, software si web design-ul. Utilizatorul nu poate modifica, reproduce, expune sau distribui materialele de pe acest site atat in scop comercial cat si public.
 4. Toate fotografiile, desenele si informatiile publicate (numite generic "conţinut") sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale.
 5. Legile aplicable: www.luxfer.ro functioneaza conform tuturor prevederilor statului roman conformandu-se Legilor si Hotararilor de Guvern privind comertul electronic.
 6. SC LUXFER SRL detine intregul continut al acestui site si isi rezerva drepturile de autor aferente.
 7. Unele nume, logouri, desene, cuvinte, titluri, expresii, slogane, publicate in site pot constitui nume comeciale sau marci apartinand lui SC LUXFER SRL sau altor companii. Fotografiile, desenele şi imaginile produselor, persoanelor sau ale locurilor prezentate în acest site sunt fie proprietatea Companiei sau folosite cu permisiune de către SC LUXFER SRL.
 8. Mărcile înregistrate, siglele, sau sloganele (general definite ca "Mărci înregistrate") din conţinutul site-ului sunt mărci înregistrate ale SC  LUXFER  SRL şi ale altora. Nimic din conţinutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acord implicit, licenţă sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a SC LUXFER SRLsau a terţei părţi care deţine drepturile asupra mărcii înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei Mărci ce apare şi este folosită pe acest site sau oricare conţinut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepţiilor prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii
 9. Acest site si toate materialele publicate sunt furnizate ca atare fara garantii de niciun fel exprimate direct sau implicit. In ciuda eforturilor de a publica informatii veridice pe site-ul www.luxfer.ro, LUXFER nu garanteaza pentru actualitatea informatiilor prezentate pe site in orice moment sau nu garanteaza ca site-ul nu contine unele erori si nu raspunde pentru eventualele prejudicii suferite de utilizatori pentru deciziile luate pe baza informatiilor furnizate de site.
 10. SC LUXFER SRL isi declina raspunderea pentru orice situatie neplacuta cauzata de erori de software sau defectiuni aparute la server.
 11. Vizitatorii acestui site il acceseaza pe proprie raspundere si sunt responsabili pentru incalcarea legilor si regulamentelor. Orice tentative de acces neautorizat si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente.
 12. SC LUXFER SRL poate modifica acesti termeni si conditii in orice moment. Utilizatorii sunt raspunzatori de luarea la cunostinta si de conformare cu noile prevederi ce pot aparea la temenii si conditiile acestui site.
 13.  Preturile includ TVA.
 14. Datorita fluctuatiilor de curs valutar , fluctuatiilor de pe piata metalelor etc preturile afisate nu sunt ferme si pot fi modificate de catre SC LUXFER SRL  in orice moment .
 15. Comenzile online vor primi un raspuns cu pretul actualizat si solicitarea acceptarii preturilor.
  Imaginile prezentate sunt cu titlu de prezentare si nu implica obligatii contractuale.
 16. Livrarea va fi efectuata prin curier rapid (Fancurier sau o alta companie agreata de catre beneficiar) pe cheltuiala beneficiarului.
 17. Site-ul www.luxfer.ro este un site comercial, proprietate a SC LUXFER SRL, care permite efectuarea de comenzi pentru urmatoarele tipuri de produse:

·         Feronerie de ansamblare  Balamale Blum, Balamale Hafele, Glisiere Blum,Glisiere Hafele,

·         Demontabili de colt , Demontabili de polita, carcasa

·         Sisteme usi glisante : SKM, SLIDER, ZEPELIN, BERG

·         Accesorii bucatarie

·         Amortizoare pentru glisiere

·         Amortizoare dulapuri

·         Cos Jolly - Scurgatoare de vase inox si crom HAFELE

·         Picioare mobilier

·         Manere mobila

o   Manere antichizate

o   Butoni mobila

o   Butoni pentru copii

o   Butoni antichizati

o   Manere CEBI

o   Manere pentru copii

·         Cant abs , cant pvc, cant melamina, folie cant, cant termoadeziv

·         Profile MDF AGT

·         Fronturi de usa MDF  NETT FRONT

·         Profile de aluminiu pentru manere sau rama de usa

·         Sistem de ridicare usi aluminiu

·         Corpuri de iluminat

·         Metaboxuri , Tandemboxuri, Compartimentare sertare

·         Accesorii dressing

o   Suport Cravata

o   Suport Pantaloni

o   Suport Pantofi

·         Lift de haine

·         Antistrop bucatarie

·         Plinta bucatarie

·         Lacuri , impregnanti, grunduri , coloranti, pigmenti  hidrodiluabili , nitrocelulozici, poliuretanici

·         Accesorii binale : broaste, balamale 2,3sau 4 tije, balama batanta

·         Abrazive Carbochim : smirghel , discuri taiat, discuri polizat etc

 1. Toate informatiile continute in acest site sunt proprietatea SC LUXFER SRL. Folosirea, vizitarea si cumpararea de produse de pe site-ul www.luxfer.ro, implica acceptarea termenilor si a conditiilor detaliate mai sus.
 2. Dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura pe oricare pagina a site-ului www.luxfer.ro, cu respectarea legislatiei in vigoare revine in exclusivitate SC LUXFER SRL.
  Este interzisa copierea sau reproducerea informatiilor continute pe site fara aprobarea scrisa a SC LUXFER SRL.